Category: Transportation

Transportation

Att og fram i 50 år

MF «Jøsenfjord-ferjen» var det siste som mangla for å kunna opna Ryfylkevegen mellom Sandnes og Sand i 1965. I 50 år har ferjene skyssa bilar og passasjerar trygt over fjorden.

Les meir →
Transportation

Storsatsing i Årdal Taxi

Sjølv om mange distriktsdrosjar kringom i landet har blitt lagt ned dei siste åra, har Arild Torbjørnsen og Årdal Taxi valt å satsa på ei dobling av kapasiteten.

Les meir →
Transportation

Vegarbeidar i medgang og motgang

Kjell Johan Vigane (60) har arbeidd på og langs vegane i Ryfylke i snart
40 år. I medgang og motgang har han gjort sitt beste for å sikra trafikantane trygge og kjørbare vegar.

Les meir →