Information

Fister kyrke ligg vakkert til på ei høgd over Fistervågen. Kyrkja blei bygt i 1867, og er ei tømra langkyrkje med tårn, teikna av arkitekten Hans Ditlev Franciscus von Linstow.

Kyrkja har preikestol, altertavle, døypefont og noko kyrkjesølv frå den gamle kyrkja på Fister (1604-1867).

I kyrkja heng det eit krusifiks frå 1500-talet.

Det er om lag 20 gudstenester, 3-4 vigsler og 8-10 gravferder i Fister kyrkje kvart år.

Fister kyrkje har om lag 230 sitjeplassar.

Location