Information

Hjelmelandshallen er ein idrettshall som ligg tett ved barneskulen og ungdomsskulen på Hjelmeland.

På dagtid bruker skulen Hjelmelandshallen til kroppsøving.

Hjelmeland Idrettslag er den største brukaren av hallen utanom skuletida, men det er Hjelmeland kommune som administrerer bruk og utleige av Hjelmelandshallen.

Hjelmelandshallen er stengt i skuleferiane.

By appointment only
Open hours today: By appointment only
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • Sunday

  By appointment only

 • 19.06.2024 21:32 local time

Location
Follow us