Information

På gjenvinningsstasjonen leverer du grovavfall, det vil seia alt avfall som du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen. Det kan til dømes vera

 • gamle møblar
 • farleg avfall
 • maling
 • lim
 • lakk
 • kjemikaliar
 • lysstoffrøyr
 • trykkimpregnert trevirke
 • trevirke
 • elektrisk avfall
 • jarnskrap

Elles kan du kasta restavfall, papp/papir, hageavfall, isopor, m.m.

Gjenstandar som kan brukast om igjen kan du henta eller setja frå deg i Byttebua.

Closed
Closed today
 • Monday

  Closed

 • Tuesday

  13:00 - 17:30

 • Wednesday

  Closed

 • Thursday

  Closed

 • Friday

  Closed

 • Saturday

  10:00 - 12:00

 • Sunday

  Closed

 • 14.06.2024 01:35 local time

Location
Category