Information

Hjelmeland Idrettslag driftar Fister idrettsplass, som eitt av sine anlegg. Idrettsplassen ligg like ved skulen og barnehagen på Fister.

Like ved idrettsplassen finst òg gapahuk, fotballbinge og tarzanjungel.

Location
Follow us