Tag: lokalmat

Dec 05
Nisjeprodukt frå Jøsneset

I haust blir det slakta 100 villsaulam og 14 jersey-kalvar frå garden til Silje Sværen…