Information

På Helsehuset finn du Hjelmeland legekontor, helsestasjon, psykisk helse, fysioterapi, barneverntenesta, NAV og Hjelmeland Røde Kors.

 

Legekontor:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 51 75 71 00
[fa class="fa-link"] hjelmelandlegekontor.no
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: 09:00–12:00 og 13:00–15:00
laurdag–sundag: stengt

 

Legevakta:
[fa class="fa-phone"] 116117 (døgnopen)
Når legekontoret er stengt, og ein treng rask legehjelp.

 

Medisinsk nødnummer:
[fa class="fa-phone"] 113 (døgnopen)
Skal berre brukast ved akutt, alvorleg skade eller sjukdom, eller ved ulukker.

 

Psykisk helse:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 404 39 076
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:30
laurdag–sundag: stengt

 

Psykiatrisk sjukepleiar:
Ansvar for grupper i ungdomsskulen.
Kontakt med enkelte barn/unge og familiane deira etter behov.
Fast kontortid på Hjelmeland ungdomsskule.
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 13 eller Ramsbu 11, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 404 39 075

 

Helsesjukepleiar:
Helsesjukepleiar har ansvar for helsestasjons- og skulehelsetenesta,.
Førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn i aldersgruppa 0–16 år, samt familiane deira.
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 404 39 070

 

Jordmor:
Hjelmeland kommune har ikkje eiga jordmorteneste.
Treng du hjelp kan du ringja fødetelefonen på [fa class="fa-phone"] 51 51 92 09, eller legevakta på [fa class="fa-phone"] 116117

 

Fysioterapi:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 404 39 080
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–tysdag: 08:00–15:30
onsdag: 08:00–15:00
torsdag–fredag: 08:00–15:30
laurdag–sundag: stengt

 

Barnevernstenesta:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 404 39 055
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:00
laurdag–sundag: stengt

 

Tannklinikk:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 51 75 31 00
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:15
laurdag–sundag: stengt

 

Tannlegevakta (Stavanger tannklinikk):
[fa class="fa-map-marker"] Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
[fa class="fa-phone"] 51 52 33 44
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: stengt
laurdag–sundag: 11:00–15:00
heilagdagar: 11:00–15:00

 

NAV Hjelmeland:
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-phone"] 55 55 33 33
[fa class="fa-link"] nav.no
[fa class="fa-clock-o"] Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:30 (berre for avtalte møte)
laurdag–sundag: stengt

 

Hjelmeland Røde Kors:
Hjelpekorps, frivillig søk- og redningsteneste
[fa class="fa-map-marker"] Prestagarden 17, 4130 Hjelmeland
[fa class="fa-link"] rodekors.hjelmeland.no
[fa class="fa-phone"] 93 49 51 04 (vakttelefon)
[fa class="fa-phone"] 993 70 017 (hjelpekorpsleiar)

Location