Information

Dvaske Menn er ei underhaldningsgruppe beståande av Morten Hetland, Magnar Riveland, Anders Smith og Roger Sjursen.

Alle fire har bakgrunn i revy- og teatermiljøet i Hjelmeland, og har i tillegg opptredd for publikum som solo-artistar og/eller saman med andre.

Follow us